พื้นที่อนุรักษ์ฯ ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล : ป่าสงวนแห่งชาติ
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดชายฝั่งทะเล
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากราด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากรุงชิง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากลางอ่าว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระยอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากะเปอร์
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากะรุบี
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากะรุบี
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากะลุบี
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากุปัง และป่าปุโล็ด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ากุยบุรี
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะกลาง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะค้อ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะเคียน และป่าควนปริง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะช้าง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะตะละเบ็ง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะตุหลัง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะเต่า คลองเรียน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะเตียบ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะนกคอม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะปริง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะปู
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะพะงัน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะพะยาม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะมุก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะรอกใน และป่าเกาะรอกนอก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะลันตาใหญ่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะลิบง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะแลน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะสีบอยา
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะหมาก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะหวายเล็ก และป่าห้วยลูกปลา
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะเหลาะหนัง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะเหลาะหนัง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะโหลน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเกาะฮั่ง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าขอนไทรหัก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าขุนช่อง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขากรวด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขากลอย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขากะทูนแ ละป่าปลายกะเบียด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแกลด และป่าเขาสุกริม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแก้ว และป่าควนยิงวัว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแก้ว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาขวาง ป่าเขาว้องพริก และป่าควนเทศ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาขาว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาเขียว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาเขียว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาคอกวาง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาค้อม ป่าเขาแดง และป่าเขาใหญ่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาจันทร์
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาชมภู่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาช่องเสียด ป่าเขากลม และป่าเขาช่องบางเหรียง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาช้างตาย และป่าเขาสีเสียด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาไชยราช และป่าคลองกรูด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแดงราม และป่าเขาหน้าราหู
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง ป่าควนทางสยา ป่าควนเขาไหม้ และป่าควนสิเหรง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแดน ป่าเขาน้ำค้าง และป่าควนสิเหรง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแดน ป่าเขาเสม็ด ป่าควนเสม็ดชุน และป่าควนเหรง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาต่อ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาต่อ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาตังอา และป่าคลองโชน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาตันหยง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาตาม่องล่าย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาตูม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาโต๊ะแซะ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาถ้ำพยอม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาถ้ำรงค์ และป่าหนองช้างตาย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • เพชรบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาถ้ำเสือ และป่าโป่งแย้
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • เพชรบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาทอง ป่าไสไทย และป่าอ่าวนาง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาท่าเพชร
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาทุ่งมะเม่า
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาน้อย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาน้อยห้วยตามา
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขานัน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาบรรทัด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตราด
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาประ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพนม และป่าพลูเถื่อน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพนมเบญจา
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพระบาท
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพลู
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพลู
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพุทธทอง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพุ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาโพธิ์ ป่าควนแดน และป่าเขารังเกียจ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาไม้พอก และป่าไม้แก้ว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขายีโด๊ะ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขารวกและป่าเขาเมือง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขารังเกียจ ป่าเขาสัก ป่าเขาสูง และป่าควนแก้ว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขารังสาด ป่าทะเลสองห้อง และป่าพยอมพอก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาเรือแตก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาลูกช้าง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาวังซิง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาวังพา
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาศพนางพันธุรัตน์ ป่าควนแก้ว และป่าควนอ้ายหลุด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาศูนย์
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้)
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตราด
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาสอยดาว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาสามเหลี่ยม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาสำนัก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาสีเสียด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหน้าวัว ป่าเขาหน้าแดง ป่าเขาอ่าวป่อง และป่าเขาไม้แก้ว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหมาไม่หยก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหลวง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหลัก และป่าลำรู
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระยอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหวัง ป่าเขาคับ ป่าเขาเขียว และป่าเขายาโง้ง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหวาง ป่าควนแดง และป่าน้ำราบ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหัวช้าง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาหินดาด และป่าเขาไผ่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาเหมน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาเหลี่ยม ป่าเขาจันดี และป่าเขาบ่อท่อ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาใหญ่บางจาก และป่าควนทุ่งมหา
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาใหญ่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาใหญ่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาออก ป่าเขาท้องโหนด และป่าเขาชัยสน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาอ้อย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาอ่าวน้ำเมา และป่าเขาอ่าวนาง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขียว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกระบี่ใหญ่ และป่าคลองเหนือคลอง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกรุงหยัน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกรุงหยัน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกะลาเส และป่าคลองไม้ตาย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกันตัง และป่าคลองไหโละ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกาหมาย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองกาโหรด และป่าคลองหิน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเก่า และป่าคลองคอย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองค็อง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเคียน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองจิหลาด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองชี และป่าทอนแจ้
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองซ่อน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองตะเคียน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองติเต๊ะ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองแตหรำ ป่าปากคลองบางแรต และป่าเขาหนุ่ย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองทองหลาง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองทุ่งมะพร้าว
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองธง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองน้ำเฒ่า
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองปากแพรก
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเผียน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองพน และป่าบากัน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองพรุแจด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเพลง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองแม่รำพึง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองยวน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองยาง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองย่าหมี
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระยอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองลัดปันจอ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองล่าปัง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองลำเลียง - ละอุ่น
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองโละปาไล้
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองวาฬ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองสก และป่าคลองพนม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองสามช่อง และป่าคลองกระโสม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองสาย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองสาย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองสินปุน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเส็ตกวด ป่าเขาหินช้าง และป่าเขาสามแหลม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองหยงสตาร์ ป่าคลองหลักขันธ์ และป่าคลองลิพัง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองหยง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองหาดทรายเปลือกหอย และป่าคลองท่าอยู่
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองหินกอง และป่าคลองม่วงกลวง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหนือคลอง และป่าแหลมกรวด
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหยียน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหลง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเหีย
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองโหนด และป่าลัดบ่อแหน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองอ่าวเลน
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควน ป่ายาง และป่าควนดินสอ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนกันตัง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนกาหลง
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนแก้ว ป่าคลองตม และป่าทุ่งลานแซะ
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าควนแก้ว ป่าควนเกาะท้อน ป่าควนยิ้ม ป่าควนขวาง และป่าควนกรงนกขุ้ม
ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -