พื้นที่อนุรักษ์ฯ ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล : อุทยานแห่งชาติ
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ ประเภทอุทยานแห่งชาติ จังหวัดชายฝั่งทะเล
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • เพชรบุรี
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
แก่งกรุง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาคิชฌกูฎ
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • ระยอง
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขานัน
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาน้ำค้าง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาปู่-เขาย่า
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • พัทลุง
 • ตรัง
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาพนมเบญจา
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาสก
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาสิบห้าชั้น
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาหลัก-ลำรู่
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระยอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
คลองพนม
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ใต้ร่มเย็น
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ทะเลบัน
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ธารโบกขรณี
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • พังงา
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ธารเสด็จ-หมู่เกาะพะงัน
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกคลองแก้ว
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตราด
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกทรายขาว
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • ปัตตานี
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกพลิ้ว
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกโยง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกสี่ขีด
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกหงาว
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
น้ำตกห้วยยาง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
บูโด-สุไหงปาดี
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • นราธิวาส
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ลำน้ำกระบุรี
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
ศรีพังงา
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตราด
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะเภตรา
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • สตูล
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะระนอง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางบก
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะลันตา
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • ตรัง
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลัน
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสุรินทร์
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
หาดวนกร
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
แหลมสน
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ระนอง
 • พังงา
 • -
 • -
รายชื่ออุทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา
ประเภทอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
จำนวนอุทยานแห่งชาติ
จำนวนอุทยานแห่งชาติในเขตความรับผิดชอบ : สำนักงาน
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 2826
4 ธ.ค. 2563