พื้นที่อนุรักษ์ฯ ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล : เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดชายฝั่งทะเล
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขากระปุก-เขาเตาหม้อ
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • เพชรบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาชีโอน
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาไชยราช
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาท่าเพชร
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาน้ำพราย
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาประ-บางคราม
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • ตรัง
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาปะช้าง-แหลมขาน
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาพระแทว
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เขาเหรง
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
คลองลำชาน
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
คุ้งกระเบน
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ชะอำ
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • เพชรบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อย
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • พัทลุง
 • สงขลา
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบ
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • สงขลา
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลหลวง
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • สงขลา
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทุ่งทะเล
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
บ่อล้อ
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่ากราด
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่าพรุ
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ป่ารังไก่
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ปัตตานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พรุค้างคาว
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
พันท้ายนรสิงห์
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สมุทรสาคร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สมุทรสาคร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองทุ่งทอง
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองปลักพระยา และเขาระยาบังสา
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สตูล
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ตรัง
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
แหลมตะลุมพุก
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ำบางพระ
ประเภทเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
จำนวนเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จำนวนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในเขตความรับผิดชอบ : สำนักงาน