พื้นที่อนุรักษ์ฯ ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดชายฝั่งทะเล
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
กะทูน
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นครศรีธรรมราช
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาเขียว-เขาชมภู่
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาบรรทัด
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พัทลุง
 • สงขลา
 • ตรัง
 • สตูล
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาประ-บางคราม
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • กระบี่
 • ตรัง
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • ระยอง
 • ชลบุรี
 • ฉะเชิงเทรา
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติฯ
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • จันทบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองนาคา
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • ระนอง
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองพระยา
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • กระบี่
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองยัน
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองแสง
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ควนแม่ยายหม่อน
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนงาช้าง
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สงขลา
 • สตูล
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
โตนปริวรรต
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ทุ่งระยะ-นาสัก
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • ระนอง
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานเสด็จในกรม-กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • ชุมพร
 • -
 • -
รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา-บาลา
ประเภทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • นราธิวาส
 • -
 • -
 • -
จำนวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จำนวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในเขตความรับผิดชอบ : สำนักงาน