พื้นที่อนุรักษ์ฯ ในเขตจังหวัดชายฝั่งทะเล : พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชายฝั่งทะเล
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะไข่นอก
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะไข่นุ้ย
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะไข่ใน
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • พังงา
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะไข่
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชุมพร
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะเต่า
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะทะลุ
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะพะงัน
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะไม้ท่อน
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะราชาใหญ่
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะสมุย
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • สุราษฎร์ธานี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะสีชัง
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ชลบุรี
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
เกาะเหลื่อม
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ประจวบคีรีขันธ์
 • -
 • -
 • -
รายชื่อพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
แหลมพันวา
ประเภทพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
-
จังหวัดชายฝั่งทะเล
 • ภูเก็ต
 • -
 • -
 • -
จำนวนพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จำนวนพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตความรับผิดชอบ : สำนักงาน