พื้นที่ชายฝั่ง รายสำนักงาน (กม.)
พื้นที่ชายฝั่งรายสำนักงาน (กม.)
0 กม.
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (กม.)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (กม.)
พื้นที่ชายฝั่งรายจังหวัด (กม.)
0 กม.
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (กม.)
ชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล ชายฝั่ง พื้นที่ (กม.)
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 1438
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 778
28 พ.ค. 2564