พื้นที่ชายฝั่ง รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่ชายฝั่งรายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่ชายฝั่งรายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
ชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล ชายฝั่ง พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตราด

ดาวน์โหลด 327
23 ก.ย. 2564

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 469
28 พ.ค. 2564