พื้นที่แนวปะการัง (ปี 2564) รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง (ปี 2564)รายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง (ปี 2564)รายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
แนวปะการัง (ปี 2564)
จังหวัด อำเภอ ตำบล แนวปะการัง (ปี 2564) พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)