พื้นที่หญ้าทะเล (ปี 2563) รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่หญ้าทะเล (ปี 2563)รายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่หญ้าทะเล (ปี 2563)รายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
หญ้าทะเล (ปี 2563)
จังหวัด อำเภอ ตำบล หญ้าทะเล (ปี 2563) พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)