พื้นที่ป่าชายหาด (ปี 2562) รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่ป่าชายหาด (ปี 2562)รายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่ป่าชายหาด (ปี 2562)รายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
ป่าชายหาด (ปี 2562)
จังหวัด อำเภอ ตำบล ป่าชายหาด (ปี 2562) พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)