พื้นที่แนวปะการัง รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่แนวปะการังรายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่แนวปะการังรายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
แนวปะการัง
จังหวัด อำเภอ ตำบล แนวปะการัง พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 1216
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 583
28 พ.ค. 2564