พื้นที่หญ้าทะเล รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่หญ้าทะเลรายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่หญ้าทะเลรายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
หญ้าทะเล
จังหวัด อำเภอ ตำบล แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บกบนและเขตการปกครองจังหวัดทางทะเล

ดาวน์โหลด 623
22 ก.ย. 2564

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 583
28 พ.ค. 2564