พื้นที่ป่าชายเลน (ปี 2562) รายสำนักงาน (ไร่)
พื้นที่ป่าชายเลน (ปี 2562)รายสำนักงาน (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (ไร่)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (ไร่)
พื้นที่ป่าชายเลน (ปี 2562)รายจังหวัด (ไร่)
0 ไร่
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (ไร่)
ป่าชายเลน (ปี 2562)
จังหวัด อำเภอ ตำบล ป่าชายเลน (ปี 2562) พื้นที่ (ไร่)
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บกบนและเขตการปกครองจังหวัดทางทะเล

ดาวน์โหลด 2097
22 ก.ย. 2564

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2331
28 พ.ค. 2564