พื้นที่เกาะ รายสำนักงาน (เกาะ)
พื้นที่เกาะรายสำนักงาน (เกาะ)
0 เกาะ
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (เกาะ)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (เกาะ)
พื้นที่เกาะรายจังหวัด (เกาะ)
0 เกาะ
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (เกาะ)
เกาะ
จังหวัด อำเภอ ตำบล เกาะ พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บกบนและเขตการปกครองจังหวัดทางทะเล

ดาวน์โหลด 2097
22 ก.ย. 2564

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2331
28 พ.ค. 2564