พื้นที่หาด รายสำนักงาน (แห่ง)
พื้นที่หาดรายสำนักงาน (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (แห่ง)
พื้นที่แนวปะการัง รายจังหวัด (แห่ง)
พื้นที่หาดรายจังหวัด (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (แห่ง)
หาด
จังหวัด อำเภอ ตำบล หาด พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

เขตความรับผิดชอบเชิงพื้นที่บกบนและเขตการปกครองจังหวัดทางทะเล

ดาวน์โหลด 623
22 ก.ย. 2564

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 583
28 พ.ค. 2564