ลำดับ จังหวัด สำนักงานเขต พื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง (ไร่) พื้นที่ในทะเล (ไร่) รวม (ไร่)
รวม
รวมพื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่ง (ไร่)
รวมพื้นที่ในทะเล (ไร่)
รวมทั้งหมด (ไร่)

พื้นที่ตำบลในเขตชายฝั่งและพื้นที่ในทะเล

จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง พื้นที่ (ไร่) พิกัด
รวม
รวม (ไร่)
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 2928
4 ธ.ค. 2563