พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง รายสำนักงาน (แห่ง)
พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง รายสำนักงาน (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (แห่ง)
พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง รายจังหวัด (แห่ง)
พื้นที่ชุมชนชายฝั่ง รายจังหวัด (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (แห่ง)
ชุมชนชายฝั่ง
จังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชนชายฝั่ง พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 2869
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2387
28 พ.ค. 2564