พื้นที่ทุ่นกักขยะ รายสำนักงาน (แห่ง)
พื้นที่ทุ่นกักขยะ รายสำนักงาน (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (แห่ง)
พื้นที่ทุ่นกักขยะ รายจังหวัด (แห่ง)
พื้นที่ทุ่นกักขยะ รายจังหวัด (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (แห่ง)
ทุ่นกักขยะ
จังหวัด อำเภอ ตำบล ทุ่นกักขยะ พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 2826
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2331
28 พ.ค. 2564