พื้นที่ปะการังเทียม (2547 - 2565) รายสำนักงาน (แห่ง)
พื้นที่ปะการังเทียม (2547 - 2565) รายสำนักงาน (แท่ง)
0 แท่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (แท่ง)
พื้นที่ปะการังเทียม (2547 - 2565) รายจังหวัด (แห่ง)
พื้นที่ปะการังเทียม (2547 - 2565) รายจังหวัด (แท่ง)
0 แท่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (แท่ง)
ปะการังเทียม (2547 - 2565)
จังหวัด อำเภอ ตำบล ปะการังเทียม (2547 - 2565) พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 3104
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2659
28 พ.ค. 2564