พื้นที่ปะการังเทียม รายสำนักงาน (แห่ง)
พื้นที่ปะการังเทียม รายสำนักงาน (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (แห่ง)
พื้นที่ปะการังเทียม รายจังหวัด (แห่ง)
พื้นที่ปะการังเทียม รายจังหวัด (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (แห่ง)
ปะการังเทียม
จังหวัด อำเภอ ตำบล ปะการังเทียม พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 215
4 ธ.ค. 2563