พื้นที่ศาลาพิทักษ์ทะเล รายสำนักงาน (แห่ง)
พื้นที่ศาลาพิทักษ์ทะเล รายสำนักงาน (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
สำนักงานเขต พื้นที่ (แห่ง)
พื้นที่ศาลาพิทักษ์ทะเล รายจังหวัด (แห่ง)
พื้นที่ศาลาพิทักษ์ทะเล รายจังหวัด (แห่ง)
0 แห่ง
<< เลื่อนไปทางซ้าย หรือ ขวา >>
จังหวัด พื้นที่ (แห่ง)
ศาลาพิทักษ์ทะเล
จังหวัด อำเภอ ตำบล ศาลาพิทักษ์ทะเล พิกัด
ดาวน์โหลดแผนที่

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 24 จังหวัด

ดาวน์โหลด 2671
4 ธ.ค. 2563

อาณาเขตทางทะเล

ดาวน์โหลด 2167
28 พ.ค. 2564